Nơi tinh hoa gốm sứ hội tụ

Cương Duyên không ngừng nghiên cứu và phát triển những bộ sưu tập độc đáo với thủ pháp, họa tiết mới, màu men sắc sảo để gia tăng giá trị cho các sản phẩm gốm sứ.