Chim Hạc


Lọ 60cm Men Lam Sen Hạc
25 x 25 x 60 cm
3.859.000 đ
Lọ 60cm Men Lam Mai Hạc
25 x 25 x 60 cm
3.859.000 đ
Lọ 60cm Men Lam Tùng Hạc
25 x 25 x 60 cm
2.756.000 đ
Lọ 50cm Men Lam Tùng Hạc
22 x 22 x 50 cm
2.205.000 đ
Lọ 50cm Men Lam Sen Hạc
22 x 22 x 50 cm
992.000 đ
Chóe 10 lít Men Lam Sen Hạc
24 x 24 x 40 cm
1.103.000 đ
Lọ 60cm Men Lam Hạc Mẫu Đơn
25 x 25 x 60 cm
2.205.000 đ
Lọ 50cm Men Lam Sen Hạc
22 x 22 x 50 cm
1.654.000 đ
Bộ sưu tập khác
Gốm sứ Cương Duyên
sẵn sàng hỗ trợ bạn
Nếu bạn thắc mắc về sản phẩm hoặc muốn mua hàng, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi