Chim Trĩ


Lọ 60cm Men Lam Trĩ Mộc Lan
25 x 25 x 60 cm
3.859.000 đ
Lọ 60cm Men Lam Trĩ Đào
25 x 25 x 60 cm
3.859.000 đ
Lọ 60cm Men Lam Trĩ Đào
25 x 25 x 60 cm
2.756.000 đ
Chóe 15 lít Men Lam Trĩ Đào
27 x 27 x 48 cm
1.433.000 đ
Chóe 10 lít Men Lam Trĩ Đào
24 x 24 x 40 cm
3.087.000 đ
Chóe 5 lít Men Lam Trĩ Đào
21 x 21 x 32 cm
717.000 đ
Chóe 20 lít Men Lam Trĩ Đào
30 x 30 x 50 cm
5.561.000 đ
Lọ 60cm Men Lam Trĩ Đào
25 x 25 x 60 cm
2.205.000 đ
Bộ sưu tập khác
Gốm sứ Cương Duyên
sẵn sàng hỗ trợ bạn
Nếu bạn thắc mắc về sản phẩm hoặc muốn mua hàng, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi